1. Jeśli wchodzisz między wrony, zacznij krakać tak jak one.

  To przysłowie nie wzięło się znikąd. Wyniki z zakresu psychologii społecznej, jednoznacznie dowodzą skuteczności wpływu społecznego na zachowanie jednostki. Jednym z przykładów jest eksperyment Stanleya Milgrama. Zatrzymywał się on na zatłoczonym chodniki i przez 60 sekund patrzył w niebo. Większość przechodniów nie zwracała na niego uwagi. W momencie gdy dołączyło do niego 5 asystentów, wtedy liczba przechodniów, zatrzymujących się przy nich, wzrosła 5 krotnie. Nasuwa się kolejne pytanie, od kogo najchętniej bierzmy przykład ? Odpowiedź jest bardzo prosta, od osób do nas najbardziej podobnych.
  Bardzo dobrym przykładem, jest eksperyment związany z zachęcaniem przez hotelarzy, do korzystania ponownie z tego samego ręcznika. Argumentują to ochroną środowiska. Lecz co by się wydarzyło, gdybyś zmienił komunikat odwołując się do społecznego dowodu słuszności?
  Zamiast : „Szanuj środowisko, prosimy skorzystaj jeszcze raz ze swojego ręcznika” na,
  „Większość gości hotelowych, używa ponownie swojego ręcznika”,
  a, podając za wzór gości z tego samego pokoju,
  „ Większość gości tego pokoju, użyła ponownie swojego ręcznika”
  Według przeprowadzonego eksperymentu, ilość ponownie użytych ręczników, w pierwszym przypadku była o 12% większa, niż w standardowym komunikacie, natomiast w drugim przypadku, ilość osób chętnych użyć ręcznika ponownie wzrosła aż o 33%.

 2. Kiedy mniej, znaczy więcej!

  Mark Lepper przeprowadził eksperyment w branży spożywczej, badając proces decyzyjny klienta, w zależności od ilości możliwości. Przygotowano dwa stoiska z rożnymi rodzajami dżemów. Na pierwszym z nich było do wyboru 6 rodzajów ma drugim 24. Tylko 3% klientów, podchodzących do stoiska z duża ilością produktów, kupowało ostatecznie jakikolwiek dżem. Natomiast w grupie, z ograniczoną ofertą zdecydowało się aż 30 % osób. Co wpłynęło na tak dużą różnicę w sprzedaży ? Okazuje się, że kiedy konsument ma za dużo możliwości, wybór staje się frustrujący, ze względu na konieczność dokonania rozróżnienia między wieloma opcjami. Skutkuje to zniechęceniem oraz ogólnym zmniejszeniem motywacji zakupu.

  Odręczna notatka

 3. Karteczki samoprzylepne Twoim sojusznikiem.

  Socjolog Randy Garner przeprowadził, prosty ale jak wartościowy eksperymenty, za pomocą małych, żółtych samoprzylepnych karteczek. Wysłał do ludzi ankiety, z prośbą o ich wypełnienie. Każdej ankiecie towarzyszyła:
  a) Dodatkowa prośba o wypełnienie kwestionariusza, napisana odręcznie na samoprzylepnej karteczce, przyklejonej do pisma przewodniego
  b) Podobną prośbę napisaną odręcznie nie piśmie przewodnim
  c) Tylko pismo przewodnie.
  Wyniki padań były zaskakujące, aż 75 % osób zwróciło ankiety z przyklejoną karteczką, 48 % z odręcznym napisem na dokumencie, oraz 36% z trzeciej grupy. Jak można wyjaśnić dany fenomen? Pamiętaj ludzie doceniają dodatkowy wysiłek i osobiste zainteresowanie, którego wymaga odręczne napisanie notatki. Czują się zobowiązani do spełnienia prośby. Im bardziej spersonalizujesz swój komunikat, tym pozytywniejszy będzie miał od odbiór.